Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children

Shughuli Zitakazofanyika

  1. Tendo la Kijamii – shughuli hii itahusisha jamii na washiriki kufanya kazi ya ujenzi kwenye kituo cha kutoa huduma za afya-Jijini Arusha, kuchangia damu na vifaa vya ujenzi.
  2. Maonesho ya vikundi vya Wajasiriamali, Taasisi na mamlaka za Serikali, Mashirika yasiyo ya Kiserikali, Wizara, Vyuo na Taasisi za Elimu kipindi chote cha kongamano na mkutano.
  3. Huduma za upimaji wa afya na ushauri zitatolewa wakati wote wa kipindi cha kongamano na mkutano
  4. Uwasilishaji wa taarifa, mada mbalimbali na majadiliano ambapo mada saba (7) zitawasilishwa na kujadiliwa wakati wa kongamano. Kati ya mada saba (7), tatu (3) zitawasilishwa katika majadiliano ya vikundi (parallel sessions).
  5. Mkutano Mkuu wa Chama cha Wataalamu wa Maendeleo ya Jamii (CODEPATA). Ajenda za mkutano zitaandaliwa na Sekretarieti ya chama na kujadiliwa na wanachama.